صنایع شیمیایی

    تولید و صادرات انواع رزین های پلی استر غیراشباع و پُلی اول

    تولید و صادرات ترموپلاستیک پُلی اورتان (TPU)و سایر محصولات کامپاند

در سالیان اخیر با توجه به استراتژی تمرکز گروه در چند صنعت خاص و با عنایت به منابع غنی گاز طبیعی و نفت کشور از یک سو و شبکه تجاری بین المللی گروه در سرتاسر جهان از سوی دیگر، ورود به تولید و صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است. این خط جدید کسب و کار بر پایه مزیت های نسبی کشور در زمینه این مواد و توانمندی های محوری گروه در صنایع مرتبط با آن انتخاب و راه اندازی شده است.

شرکت تابعه فعال در این زمینه، شایستگی های لازم برای تولید محصولات متنوع شیمیایی و پتروشیمی چون رزین های پُلی استر غیر اشباع، پُلی استر پُلی اول، ترموپلاستیک پُلی اورتان (TPU)، و سایر انواع کامپاندها را ایجاد نموده است. همچنین، نظر به اهمیت محصولات تولیدی این کارخانه به عنوان ماده اولیه تولید سایر محصولات، دپارتمان های تحقیق و توسعه و لابراتوارهای وابسته به آنها به طور مستمر در زمینه بهبود کیفیت و بررسی فرمولاسیون محصولات جدید فعالیت می نمایند.