www.msvco.com

  شرکت ماشین سازی ویژه با بیش از ربع قرن فعالیت در زمینه های آّب, فاضلاب و ساختمان با بهره گیری از مدیران مجرب، نیروی انسانی کارآزموده و دانش و اطلاعات و توانمندی های فنی خویش، در راستای بهبود مستمر خدمات با بهترین کیفیت و درکمترین زمان ممکن گام نهاده است. این شرکت ساختار سازمانی خویش را برمبناي EPCبنا نهاده و با تشکیل واحدهای مهندسی، بازاریابی و مناقصات، کنترل پروژه، بازرگانی داخلی و خارجی، کنترل کیفیت و مدیریت پروژه ها و واحدهای اداری و مالي، چارت سازمانی خویش را تنظیم نموده است.شرکت ماشین سازی ویژه با ایجاد توانمندی لازم در حوزه های تامین، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات پروژه های آب و فاضلاب توانسته است با ارائه همزمان خدمات ساخت و تامین تجهیزات به سرعت و کیفیت کار خویش بیافزاید.