شرکت شایا در سال 1391 جهت احداث و بهره برداری آب شیرکن آب شرب بندر عباس با ظرفیت اولیه یکصدهزار متر مکعبی در شرق اسکله شهید رجایی و غرب آبگیر پالایشگاه های نفت ستاره و بندر عباس در قالب یک پروژه B.O.O.به عنوان سرمایه گذار در سال 1391 تاسیس شد و شرکتهای تاسیس کننده شامل تانا انرژی، ماشین سازی ویژه، تیو انرژی و فرآب بوده اند؛ سرمایه پذیر پروژه اداره آب و فاضلاب استان هرمزگان می باشد.

به واسطه بهره برداری از این پروژه در فاز نخست روزانه 100 هزار متر مکعب آب خلیج فارس به روش ROبه آب شرب تبدیل شده و به شبکه آب شهر بندر عباس تزریق می شود.

این پروژه علی رغم مشکلات تامین مالی خارجی در کشور در سال 1394 تامین مالی گردید و در طول  2 سال عملیات استحصال زمین، سیول، نصب و راه اندازی انجام پذیرفت و در شهریور ماه سال 1397 به بهره برداری رسید؛ بهره برداری آن به مدت 21 سال در اختیار شرکت شایا خواهد بود.