چشم انداز

گروه نماد صنعت پارس در افق 1400 هجری شمسی، یک گروه بین المللی سرمایه گذاری و مدیریتی می باشد که با تکیه بر فنّاوری های نوین در کسب و کارهای متنوّع فعّال خواهد بود و در زمره 80 شرکت برتر کشور قرار خواهد گرفت.

 

مأموریت

گروه نماد صنعت پارس به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری فناوری محور، دارنده شرکت های مختلفی در حوزه فعالیت های پیمانکاری، ساخت تجهیزات، تولید محصولات و ارایه خدمات می باشد که با بهره گیری از فناوری های پیشرو، نوآوری و توانمندی های منابع انسانی خود به عنوان کلیدی ترین دارایی گروه، در راستای تحقق چشم انداز خود حرکت می نماید.