با توجه به اینکه دانش محوری به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های گروه نماد صنعت پارس شناخته می شود، جذب نیروهای متخصص باکیفیت در واحدهای مختلف کسب و کار اولویت اصلی گروه محسوب می شود. تیم های تخصصی از حوزه های مهندسی، تأمین، ساخت و تولید تا خدمات مالی و مدیریت در تلاشند تا تحقق چشم انداز گروه را تضمین نمایند. این مزیت ها، به گروه امکان می دهند تا بتواند بر پیچیدگی های فنی و تلاطمات صنایع و کسب و کارها فائق آید.