رتبه ها و گواهینامه ها

گروه نماد صنعت پارس توانسته است رشد مستمری را در بین شرکت های برتر کشور به ثبت به رساند، به گونه ای که رتبه این شرکت در رده بنده سازمان مدیریت صنعتی از 154 به 116 ارتقا یافته است.

علاوه بر آن، شرکت های تابعه گروه در حوزه پیمانکاری موفق به کسب رتبه های متعددی از سازمان برنامه و بودجه کشور شده اند که برخی از مهم ترین آنها به شرح ذیل است: