صنایع نفت و گاز 

    · تأمین مالی، طراحی و ساخت کارخانجات آب گیری و نمک زدایی و انواع پالایشگاه

    · تأمین مالی، طراحی و ساخت انواع مخازن تحت فشار و ذخیره سقف ثابت، استوانه ای و کروی

    · تأمین مالی، طراحی و ساخت انواع واحدهای تولید هوای فشرده، سیستم های خنک کننده و آب مدار باز و بسته و سایر واحدهای یوتیلیتی

    · تأمین مالی، طراحی و ساخت خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ نفت و گاز

    · طراحی، ساخت و نگهداری انواع برج تقطیر و خنک کننده، مبدل های حرارتی و رآکتور تجهیزات