پیمانکاری و ساخت تجهیزات

در بخش نخست، هدف اصلی عبارت است از طراحی و ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های پیمانکاری در سه حوزه صنعتی زیر:

  · کارخانجات فرآوری محصولات معدنی و فلزی

  ·  پروژه های آب و فاضلاب

  · کارخانجات و پالایشگاه های نفت، گاز و صنایع شیمیایی