صنایع آب و فاضلاب

   · تأمین مالی، طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

   · تأمین مالی، طراحی و ساخت خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ آب

   · تأمین مالی، طراحی و ساخت کارخانجات آب شیرین کن و واحدهای یوتیلیتی

   · تأمین مالی، طراحی و ساخت نیروگاه های برقابی