تصفیه خانه فاضلاب اردکان

ارسال به دوست           

نسخه چاپي

تحویل موقت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب اردکان توسط شرکت ماشین سازی ویژه

 شرکت ماشین سازی ویژه خبر از تحویل موقت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب اردکان می دهد. اجرای این پروژه که در شهرستان اردکان استان یزد واقع شده است، در مدت 53 ماه به پایان رسید.

1398/02/24


خروج